fbpx
Ixora Ho Tram

Công trình condotel, officetel sẽ được cấp giấy chứng nhận nếu đủ kiền kiện

Pháp lý bất động sản nghỉ dưỡng vừa được bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận cho căn hộ du lịch, căn hộ khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng (condotel), văn phòng lưu trú (officetel), biệt thự nghỉ dưỡng và những công trình phục vụ lưu trú, du lịch trên đất thương mại, dịch vụ nếu đủ điều kiện.

Một trong nội dung mới nhất trong nghị định số 10 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai vừa được Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký ban hành ngày 3 – 4.

Qua đó, các căn hộ khách sạn, căn hộ du lịch, căn hộ nghỉ dưỡng (condotel), văn phòng lưu trú (officetel), biệt thự nghỉ dưỡng và những công trình khác phục vụ du lịch, lưu trú trên đất thương mại, dịch vụ nếu đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận.

Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 43 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai. Bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (giấy chứng nhận) theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ cho công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú, du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ.

Ixora Ho Tram
Công trình condotel, officetel sẽ được cấp giấy chứng nhận nếu đủ kiền kiện

Để được cấp giấy chứng nhận, các công trình trên cần đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản. Thời hạn sử dụng đất theo quy định tại khoản 3, điều 126 và khoản 1, điều 128 của Luật đất đai. Chủ sở hữu công trình xây dựng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc đáp ứng đủ điều kiện.

Nghị định cũng quy định sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ gồm: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án. Trong trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật).

Chủ đầu tư phải nộp bản vẽ thiết kế, thông báo cho phép chủ đầu tư nghiệm thu hạng mục công trình, danh sách các tài sản gồm các thông tin tên của tài sản, diện tích đất, diện tích xây dựng sử dụng chung, sử dụng riêng của từng tài sản.

Biệt thự Ixora Ho Tram
Nghị định số 10/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-5-2023

Quy định mới này được xem là tín hiệu vui với các doanh nghiệp và người mua căn hộ khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng (condotel), văn phòng lưu trú (officetel), biệt thự nghỉ dưỡng và những công trình khác phục vụ lưu trú, du lịch trên đất thương mại, dịch vụ.

Việc hành lang pháp lý không rõ ràng đã khiến nhiều địa phương lúng túng trong cấp sổ đỏ cho các sản phẩm condotel, officetel, biệt thự nghỉ dưỡng trong thời gian qua. Khi ban hành quy định cấp sổ đỏ cho các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng, hàng trăm dự án nghỉ dưỡng lớn như Quảng Ninh, Nha Trang, Phú Quốc sẽ được gỡ vướng pháp lý.

Nghị định số 10/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-5-2023.

>>> Xem thêm: Bất động sản nghỉ dưỡng, hiểu sao cho đúng?

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan