fbpx
đường Vành đai 4 đi qua TP HCM

Những điều cần biết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường Vành đai 4 đoạn qua địa bàn TP HCM

Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân TP HCM về công tác chuẩn bị lựa chọn nhà thầu cho dự án đường Vành đai 4 đoạn đi qua địa bàn TP HCM (đoạn cầu qua sông Sài Gòn – kênh Thầy Cai (gồm cầu vượt sông Sài Gòn) theo phương thức đối tác công tư (PPP))

đường Vành đai 4 đi qua TP HCM
Đường Vành đai 4 đi qua địa bàn TP HCM (đoạn cầu qua sông Sài Gòn – kênh Thầy Cai (gồm cầu vượt sông Sài Gòn)

Tại Quyết định số 1460/QĐ-SGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2022, Sở Giao thông vận tải đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bước đầu chuẩn bị dự án) dự án Đầu tư Xây dựng đường Vành đai 4 TP HCM đoạn cầu qua sông Sài Gòn – kênh Thầy Cai (gồm cầu vượt sông Sài Gòn) với tổng giá trị gói thầu 3.440.730.683 đồng. Với dự án này tổ công tác chuẩn bị đầu tư sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với nội dung, tài liệu, cơ sở pháp lý và các số liệu trình thẩm định. Quản lý chặt chẽ việc tạm ứng, thanh toán, chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định và các thủ tục khác về quản lý đầu tư.

Bên cạnh đó tại Quyết định số 1472/QĐ-SGTVT được ký và ban hành ngày 06 tháng 12 năm 2022, Sở Giao thông vận tải còn phê duyệt kết quả chỉ định thầu Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi Dự án với giá đề nghị trúng thầu gần 18 triệu đồng.

Ngoài ra vào ngày 07 tháng 12 năm 2022 tại Quyết định số 1497/QĐ-SGTVT, Sở GTVT còn phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư Xây dựng đường Vành đaị 4 Thành phổ Hồ Chí Minh đoạn câu quạ Sông Sài Gòn – kênh Thây Cai (gồm cầu vượt sông Sài Gòn) theo phương thức đối tác công tư (PPP). Trong đó, tổ Công tác chuẩn bị đầu tư Các dự án chịu trách nhiệm về các nội dung của Hồ sơ rnờị thầu, phối hợp với các phòng Chuyên môn thuộc Sở Giao thông Vận tải để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định của Luật đấu thầu và các quy định hiện hành.

***Xem thêm: Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội vùng Đông Nam Bộ

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan