fbpx

Fantasy Home

Công ty Cổ phần Quản lý & Đầu tư Bất động sản VMI do ông Phạm Nhật Vượng làm cổ đông chính thức được thành lập mang đến mô hình đầu tư bất động sản hoàn toàn mới với tên gọi Fantasy Home. Mục tiêu của Fantasy Home hướng đến hỗ trợ các nhà đầu tư vốn nhỏ có thể tiếp cận với cơ hội đầu tư, quản lý bất động sản, cũng như góp phần tăng trưởng cho các sản phẩm bất động sản thứ cấp mang thương hiệu Vinhomes.

Giá trị của mỗi sản phẩm bất động sản sẽ được chia đều thành 200 phần và khách hàng của VMI có thể đầu tư từng phần thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh cùng VMI.