fbpx
Dự án cao tốc Dầu Giây - Liên Khương sắp khởi công

Sắp khởi công cao tốc Dầu Giây – Liên Khương

Theo đó, sở Kế hoạch và đầu tư Lâm Đồng cho biết, dự án Cao tốc Dầu Giây – Liên Khương được chia thành 3 giai đoạn để thực hiện đầu tư là Đoạn Dầu Giây – Tân Phú, đoạn Tân Phú – Bảo Lộc, đoạn Bảo Lộc – Liên Khương.

Dự án cao tốc Dầu Giây – Liên Khương sắp khởi công

Ngày 5/10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đã phát Báo cáo số 336/BC – KHĐT về tình trạng thực hiện các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI đến tháng 9 năm 2022.

Sở Kế hoạch và đầu tư Lâm Đồng cho biết, dự án Cao tốc Dầu Giây – Liên Khương được chia thành 3 giai đoạn để thực hiện đầu tư gồm: Đoạn Dầu Giây – Tân Phú, đoạn Tân Phú – Bảo Lộc, đoạn Bảo Lộc – Liên Khương.

Sắp khởi công cao tốc Dầu Giây - Liên Khương - 142
Cao tốc Dầu Giây – Liên Khương có tổng chiều dài 124 km

Đối với đoạn Dầu Giây – Tân Phú, Bộ Giao thông vận tải trình với Thủ tướng Chính phú xem xét, quyết định chủ trương đầu tư giai đoạn 1 dự án theo hình thức PPP có chiều dài khoảng 60,1km và tổng mức đầu tư 8.365 tỷ đồng. Tổng số vốn là 7.065 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước để thực hiện công tác BTGPMB và một phần khối xây lắp là 1.300 tỷ đồng.

Đối với đoạn Tân Phú – Bảo Lộc, Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương giao cho UBND tỉnh Lâm Đồng tức cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện những dự án Hội đồng thẩm đinh liên ngành thẩm định, thông qua.

Sắp khởi công cao tốc Dầu Giây - Liên Khương - 143
Dự án cao tốc Dầu Giây – Liên Khương sắp khởi công

Qua đó, ngày 22/06/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 4497/UBND – GT đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Bên cạnh đó, phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành giao cho tỉnh Lâm Đồng làm việc cùng Hội đồng thẩm định rà soát, hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thông qua văn bản số 4590/VPCP-CN ngày 22/7/2022. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Lâm Đồng cũng có văn bản số 611-CV/BCSĐUB ngày 02/8/2022 đã xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án điều chỉnh dự án.

Ngày 16/9/2022, UBND tỉnh có văn bản số 7007/UBND-GT báo cáo cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định liên ngành (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) giải trình, qua đó làm rõ một số nội dung dự án. Ban quản lý dự án giao thông tỉnh chủ động liên hệ, phối hợp cùng các cơ quan thuộc Hội đồng thẩm định liên ngành để kịp giải quyết, bổ sung đảm bảo đủ điều kiện sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong tháng 11/2022.

Đối với đoạn Bảo Lộc – Liên Khương, Liên danh công ty cổ phần Tập đoàn T&T cùng Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn Phương Trang đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ nghiên cứu, khảo sát, đề xuất dự án đường cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư.

Dự án cao tốc Dầu Giây - Liên Khương sắp khởi công
Dự án Cao tốc Dầu Giây – Liên Khương được chia thành 3 giai đoạn để thực hiện đầu tư

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2574/BKHDT -GSTĐĐT gửi Văn phòng Chính phủ về thẩm quyền và trình tự, thủ tục thẩm định Báo cáo NCTKT Dự án và HĐND tỉnh nắm giữ thẩm quyền quyết định chủ trương. UBND tỉnh Lâm Đồng đã thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án; Hội đồng thẩm định đề nghị nhà đầu tư lập dự án làm rõ, bổ sung, hoàn thiện một số nội dung của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi sau cuộc họp thẩm định.

Qua đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho biết, Ban quản lý dự án giao thông tỉnh phối hợp với nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, hoàn thành trước ngày 20/10/2022 để trình thẩm định. Hội đồng thẩm định cơ sở hoàn thành công tác thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2022 để trình HĐND tỉnh phê duyệt trong tháng 12/2022; tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 01/2023; trình thẩm định và trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý 1/2023, thực hiện thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng và phấn đấu khởi công năm 2023.

>>> Xem thêm: Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết 12.500 tỷ đồng xuất hiện băng rừng xanh

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan